Ludność i procesy demograficzne w Koninie

Konin już pod koniec XIII wieku zyskał prawa miejskie. W początkowych okresach gród był słabo zasiedlony. Miasto borykało się z wieloma problemami: pożarami, epidemiami, a także zbrojnymi atakami. To sprawiało, że liczebność miasta na przestrzeni kolejnych wieków nie przekraczała kilku tysięcy ludzi. Dopiero w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego Konin doczekał się ważnego połączenia kolejowego (między Poznaniem a Warszawą) co przyczyniło się do wzrostu liczby mieszkańców. W roku 1922 po raz pierwszy przekroczyła ona próg 10,000 tysięcy.

Ogromne zmiany przyniosły lata 60. Konin przeżywał w tym okresie imponujący rozwój przemysłowy. Wydobycie węgla brunatnego pozwoliło otworzyć elektrownie. Funkcjonować zaczęła również huta aluminium. Wysokie uprzemysłowienie dało wiele miejsc pracy. W roku 1960 liczebność miasta nie przekraczała 18 tysięcy. Piętnaście lat później w Koninie mieszkało ponad 50 tysięcy mieszkańców. W ciągu kolejnej dekady liczba mieszkańców urosła do poziomu 75 tysięcy. Najwyższy wynik uzyskano natomiast w roku 2000 – ponad 83 tysiące mieszkańców.

Niestety, to co dawniej napędzało procesy demograficzne, obecnie sprzyja stopniowym spadkom. W XXI wieku liczebność Konina spadła o prawie 10 tysięcy mieszkańców. Wydobycie węgla brunatnego stopniowo spada, a rząd nie decyduje się na tworzenie kolejnych odkrywek. Na zmniejszenie liczebności miasta wpływa również degradacja środowiska będąca skutkiem wysokiego uprzemysłowienia. Brak perspektyw sprawia, że wielu młodych ludzi wyjeżdża do większych miast.

Kolejny problem Konina wskazuje piramida wieku mieszkańców. Jak na dłoni widzimy, że obecnie miasto posiada społeczeństwo starzejące się. Najwięcej mieszkańców jest w wieku 55-69 lat. W połączeniu z mniejszą liczbą narodzin oraz dużą migracją osób młodych, Konin stoi nad przepaścią. Jeśli dalsza degradacja środowiska nie zostanie zahamowana, do roku 2050 liczebność miasta może spaść nawet o połowę. W związku z tym, Konin musi poszukiwać alternatywnych rozwiązań dla przemysłu skupionego wokół węgla brunatnego.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konin#Demografia

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *